Jim Morrison

6. února 2009 v 23:01 | Mirka |  Články o slavných osobnostech

Jim Morrison zpěvák a básník "prokleté generace"

Narozen 8.12.1943 v Melbourne na Floridě v čase neznámém.

Jim Morrison vyrůstal ve fungujícím rodinném prostředí pod taktovkou otce námořního důstojníka a se svými dvěma sourozenci, kteří se pro něj stali i nejlepšími kamarády. Vlivem častého stěhování celé rodiny po různých koutech Ameriky, kvůli otcově kariéře, měl Jim problémy navazovat trvalé přátelské vztahy.
Jim byl velmi pilný student, mezi žáky vynikal výborným prospěchem a kreativitou. Měl mnoho zájmů, již od klukovských let se bavil psaním říkanek a básní, postupem času se nadchl i pro filmovou tvorbu.
Jim velmi toužil po svobodě a osamostatnění od rodiny, toho všeho se dočkal ve svých 18 letech odchodem na univerzitu, kde také časem potkal budoucí členy své pozdější kapely the Doors, která pro něj znamenala cestu vyplněnou slávou, večírky, kreativní činností, alkoholem, drogami a sexem. Tato cesta ho nakonec dovedla do náručí smrti v pouhých 27 letech.

Dětství a dospívání

Jim se už od malička projevoval jako inteligentní, energické, horlivé, svobodomyslné a všestranné dítě, na svůj věk myšlenkově vyzrálé. Byl od přírody velmi chápavý a zvědavý s dávkou zvláštní citlivosti a intenzivního prožívání, díky kterému velmi těžce nesl časté změny bydliště, protože vnitřně potřeboval pocit bezpečí, jistého domova, jenž by mu vymezoval určitá pravidla, která potřeboval a v nichž se cítil stabilně. Nenaplněnost těchto potřeb v něm pomalu hromadila vztek, jenž nedokázal pro okolí formulovat do vyřčených slov a tím se potlačovaná zlost proměnila ve frustraci.

V jeho horoskopu je jisté, že ho již od útlého mládí lákala komunikace a její prostředky vyjadřování, zvlášť když psaní a čtení ovládal jistě dříve než-li ostatní vrstevníci. Brzy pochopil, že tvůrčí činnost se pro něj může stát jakýmsi prostředkem sebevyjadřování, pomůže mu dostávat z jeho na jednu stranu svázaného nestálého nitra hluboké myšlenky a pocity. K větší vyrovnanosti a klidu mu kromě intelektuální činnosti měla dopomáhat také fyzická aktivita. Pokud se tyto dvě strany vah nevyvažovaly, trpěl obrovským neklidem, frustracemi, sebepodceňováním a sebekritikou. Vzniklý stres pak směřoval s velkou agresivitou i k okolí. Za největší neštěstí lze považovat, že si svou bolest nesl podvědomě dál v přetransformované podobě nově nabitého zdánlivě logického, chladného, povrchního přístupu k blízkým osobám, který se pro něj stal možností, jak existovat ve vztazích. Tento handicap dokázal překonávat určitou dávkou velkorysosti, smyslem pro humor v případě, když komunikoval s osobou pro něj milou a rovněž obrovskou skrytou vášní.


Ačkoliv měl smysl pro humor a v komunikaci se projevoval obratně a bystře, muselo mu zcela jistě dělat velký problém přes svou uzavřenost a stydlivost slovně vyjadřovat hluboké emoce. Proto si tyto emoce nechával maximálně pro texty básní a později pro písně a náměty filmů a to ještě ne ve zcela, pro okolí, srozumitelné formě. Z jeho horoskopu vyplývá, že to pro něj byly určité "abstraktní obrazy", v kterých se hluboké pocity nesrozumitelně naznačovaly a sex, který jeho tvorbou také prostupoval, byl odhalován ve své prosté perverznosti.
O svých zájmech dokázal zarytě mluvit celé hodiny, stejně jako o nich rád i delší chvíle filozofoval, stejně tak jako o nových věcech, jež ho nějakým způsobem vnitřně oslovily, protože nové věci a poznatky ho podvědomě k sobě přitahovaly, rovněž ho k sobě táhlo neurčité mystično již od dětství.

Všechny tyto povahové stránky se zintenzivnily po nabití svobody.

Jak chutná život podle Jima

Jim toužil po ocenění a určitém druhu uctívání, chtěl dosáhnout slávy, pro níž se v něm skrýval potenciál, jak sám podvědomě tušil. Sláva pro něj ovšem neznamenala popularitu samu o sobě, nýbrž magický vliv na publikum. Z vnitřního přesvědčení jej zajímala spíše umělecká a intelektuální stránka věci. Když začal dosahovat úspěchů, probudila se v něm pudová touha si všeho začít dostatečně užívat a vše patřičně objevovat. A tím se zrodil velký požitkář, který toužil po pozornosti a určité váženosti. Požitkářem se stal nejen v jídle, pití, kouření ale i v sexu. Když se k tomu postupem času přidal tvrdý alkohol a drogy, situace vzala rychlý spád, která mohla jen časem vést k Jimově zhroucení. Jediným východiskem by byl zdravý a disciplinovaný životní styl, který ovšem představoval přesný opak toho, co chtěl.

Téma vyváženosti jsem již naznačila, bylo pro Jima Morrisona nejdůležitějším faktorem jeho života. Příroda mu nadělila pomalý metabolismus při probíhajících frustracích, kterou rád kompenzoval vydatným jídlem, což mohlo směřovat při nejmenším k obezitě nebo naopak k prudkému poklesu na váze. V horoskopu má rovněž dáno, že mu ubližovalo příliš mnoho práce, příliš mnoho nečinnosti, což mohlo způsobit tělu a zejména játrům zásadní potíže, dokonce až smrt.

Veškeré jeho požitkářství neslo ale daleko významnější podtext a to sklony k psychické závislosti a perverzní láska k psychické bolesti - sebetrýznění. Ačkoliv totiž hýřil nápady a organizačními schopnostmi, postrádal důslednost, jíž ještě zeslaboval pitím alkoholu a braním drog. Psychická závislost, kterou si na drogách utvořil, sloužila mimo jiné pro objevování nových světů, podporovaném drogami, v nichž díky své vrozené fantazii a živé představivosti rád pobýval. Přinášelo mu to možnost poznávat vnitřní bezedné hloubky, cítit ty nejintenzivnější prožitky, které by jinak neustál bez újmy, bez této "pomoci". Proto pak mohl existovat jako by nad tímto reálným světem, v němž se mu následně lépe fungovalo, pro změnu, za podpory alkoholu.

Užíval si slávy, úspěchů, společnosti zajímavých lidí a poznávání nových krajin a dokázal si to tak plně a vnitřně užívat, neboť dlouhou dobu neznal způsob, jak se podělit se svými pocity i s okolím a intenzivně je beze studu pro okolí prožívat. Důvodem bylo jednak prožité dětství a určitá "armádní" výchova.
I když mu v tom alkohol a drogy částečně pomáhaly, stále se pohyboval v extrémech, jednou se choval chladně a logicky, jindy zas sentimentálně a výstředně otevřeně ve svých gestech a projevu.

Pod maskou humoru a někdy ostrého jazyka se skrývala již zmiňovaná velká uzavřenost. Jim však v sobě skrýval jednu nesmírně silnou stránku, která mu musela přinášet po celý život velké napětí.

Had, který vás uštkne… jenže vám se to líbí

Nevím jestli, někteří z vás někdy přemýšleli, co způsobilo to obrovské charisma, tu pudovou vnitřní sílu Jima. Já jsem pro to odpověď nalezla..

Jim získal od přírody obrovské kouzlo - magickou sexuální sílu, přitažlivost a smyslnost. Nebylo to nějak okaté, ale lidé v jeho okolí se zkrátka museli cítit k jeho osobě přitahováni, navzdory jeho špatným náladám a nezodpovědnosti. Zmíněnou sílu ani nehrál, ani nepředstíral, vězela pevně v něm a přinášela mu obrovskou vášnivost a perverzitu na straně jedné a na straně druhé bohužel podvědomý tlak a napětí. Taková síla totiž kontroluje člověka, stále se zesiluje a posouvá hranice. V momentě, kdy se mu podařilo zbavit se stydlivosti, začal se svou sexualitou pyšnit i veřejně a naučil se ji rovněž patřičně využívat ve svůj prospěch.
Tento faktor Jimova charakteru se zesiloval zejména požíváním alkoholu a drog. Nebyla to pouze sexuální síla, kterou si mohly užívat jeho milenky, ale i toho obrovsky intenzivního prožitku - surové vášně nebo fantazie, která z něj sálala. Přinášelo mu to do vztahů pocity vlastnění partnera a žárlivosti ve chvíli, kdy se na svou milovanou psychicky dlouhodobě upnul. V jednom okamžiku svojí partnerku miloval tolik, že by pro ni udělal vše a v druhém momentě, když mu lidově řečeno, něco přeletělo přes nos, ji dokázal ve vzteku na pár chvil zcela zatratit.
Co se věrnosti týká, trpěl malým dilematem, protože přes svojí vrozenou nestálost cítil, že by s nějakou partnerkou dokázal mít vztah na živé intelektuální úrovni a v takovém vztahu by časem dokonce nalezl tolik potřebovaný pocit bezpečí a domova, jenže uskutečnění obvykle zabránila jeho vysoká sexuální potřeba a životní styl. Z tohoto důvodu se musel velice často konfrontovat se svým svědomím, které tyto nevěry neslo nelibě. I přes hojné požívání alkoholu a drog měl v sobě pozůstatky morálního kodexu, nehledě na svou empatii.

Volání o pomoc

Postupem času si sám Jim kvůli okolnostem začal uvědomovat, jakým směrem se řítí. Narůstala v něm touha po zklidnění, šanci objevit nějaké místo na světě, kde by našel svůj opravdový domov, bezpečí a volný prostor pro svou tvorbu. Nenalezení domova v něm způsobilo mnohaletou podvědomou úzkost, ztratil disciplínu a tradice, které by dávaly jeho životu řád, jenž potřeboval. Svůj dosavadní život místo toho vyplnil neustálou změnou, přesně jako v dětství ač tehdy pod tíhou pravidel rodičů, kdy se stále s rodinou stěhovali. Jeho rodiče ho na budoucí cestu mimoděk připravovali již od jeho prvních krůčků. Spousta náhod a osudných chyb ho postavily na cestu, v níž on sám pak "úspěšně pokračoval".

Osud to asi chtěl, aby když Jim volal skrytě o pomoc, nikdo jeho prosby nevyslyšel, vzhledem k tomu, že pár let svým způsobem lidi od sebe odháněl. A proto se mu nikdo důrazně nepostavil do života a neochránil jej před sebou samotným.

Zemřel v momentě, kdy začal cítit kapičku chutě pro něco lepšího. Možná by i přes něčí zásah skončilo vše stejně. Vím pouze jen, že kdyby přežil, časem by se odchýlil od života legendárního zpěváka kapely, a proměnil se v nekonvečního a slavného spisovatele, jehož bytí by vyplňovala literární tvorba a rodina.

A tak se stal legendou, legendou, na níž se nikdy nezapomene a kterou jsem mohla prostřednictvím astrologického rozboru představit i vám, aby i pro vás zůstal nezapomenutelným… Protože tímto opojným pocitem nesmrtelnosti ve své smrtelnosti chtěl být.

Postavení planet v horoskopu

Planeta
Znamení
Dům
Slunce
Střelec
9 dům
Měsíc
Býk
2 dům
Merkur
Kozoroh
10 dům
Venuše
Štír
7 dům
Mars
Blíženci
3 dům
Jupiter
Lev
6 dům
Saturn
Blíženec
konec 3 domu
Uran
Blíženec
3 dům
Neptun
Váhy
7 dům
Pluto
Lev
5 dům

Aspekty

Merkur
Sextil
Venuše
Merkur
Kvadrát
Neptun
Merkur
Trigon
Jupiter
Merkur
Opozice
Mars
Venuše
Sextil
Meruk

Možné postavení planet (Placidus)

2 dům
Býk
3 dům
Blíženec
5 dům
Rak
6 dům
Lev
8 dům
Štír
9 dům
Střelec
11 dům
Kozoroh
12 dům
Vodnář 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama